The Rotterdam Marathon Study Group

Gezondheid staat hoog in het vaandel bij Golazo. The Rotterdam Marathon Study Group (RMSG), een unieke verzameling zorgprofessionals, heeft in dat kader een vooruitstrevende rol. Het collectief dat al tientallen jaren een medisch netwerk opzet rondom evenementen, is in Nederland  toonaangevend op het gebied van zorg rond hardloopevenementen en onderzoek. De RMSG heeft ook een belangrijk aandeel in de voorlichting in aanloop naar een evenement door een aantal preventieve activiteiten te ontplooien zoals onder andere de Refereeravond en in 2023 het eerste Rotterdam Marathon Sport Medisch Congres. 

 

 

WAT DOEN WE?

Het veelzijdige medische gezelschap verricht en bevordert rond de evenementen van Golazo onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, brengt adviezen uit over de inzet van acute (para)medische en EHBO-zorg en neemt uitvoerende taken op zich. De groep streeft naar het standaardiseren van ketenzorg bij evenementen.  Een van de voornaamste uitgangspunten is om wetenschappelijke kennis rond hardlopen te vergroten bij sporters, organisatoren, (para)medici en andere belanghebbenden. Het is de bedoeling de sporter optimaal van advies te voorzien voor, tijdens en na een sportevenement. Bovendien wil de RMSG adequate evenementenzorg (blijven) leveren.

Sinds tientallen jaren is er bij de verschillende Golazo Sports evenementen een deskundig medisch team dat voor de opvang van de lopers zorgt. Deze medische commissie bestond uit een groep vrijwillige zorgprofessionals. In de afgelopen jaren is de opvang van de lopers steeds verder geprofessionaliseerd en bleek er behoefte aan behandelprotocollen voor de opvang van deze lopers. De jaren van ervaring en de wetenschappelijke kennis rondom de acute zorg is gebundeld in twee behandelprotocollen met betrekking tot de medische en fysiotherapeutische acute zorg  tijdens hardloopevenementen. Het doel hiervan is te streven naar een lijn in de opvang en behandeling van de lopers, zodat alle lopers in de verschillende posten bij de verschillende evenementen dezelfde behandeling krijgen bij dezelfde problematiek.

Inmiddels is de medische commissie uitgegroeid tot een pionier in het voorbereiden en uitvoeren van medische zorg bij verschillende hardloopevenementen en daarmee trok de groep ook een meer adviserende rol naar zich toe. Om de kwaliteit en kennis te borgen en te vergroten ontstond ook de behoefte om wetenschappelijk onderzoek te gaan doen en faciliteren. In 2019 ontstond daarom de meeromvattende naam, Rotterdam Marathon Study Group. Een nieuwe naam die alle nieuwe competenties en activiteiten van de groep beter omvat.

Erasmus MC en TU Delft zijn gerenommeerde partners. De RMSG wordt geleid door crisiscoördinator Steven Hofdom en telt verder medisch specialisten, Spoedeisende Hulp arts, Internist-acute geneeskunde, huisarts verder ambulance verpleegkundigen en fysiotherapeuten. In samenwerking met ketenpartners zoals GHOR (Geneeskundige Hulporganisaties in de Regio), Rode Kruis, ziekenhuizen en OVD-G’s (Officier Van Dienst Geneeskundig) wordt door de RMSG zorggedragen voor een goede organisatie van de opvang en afvoer van uitvallers met als doel een efficiënte en effectieve medische hulpverleningsketen.

WAT ZIJN DE TAKEN?

De taken van de gezaghebbende Rotterdam Marathon Study Group omvatten vier elementen:

1. Uitvoerend (organisatie van actuele medische zorg bij NN Marathon Rotterdam, NN CPC Loop Den Haag, DSW Bruggenloop Rotterdam)
2. Adviserend (sporters, medici, organisaties, bonden)
3. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs (stimuleren, faciliteren, uitvoeren, begeleiden en beoordelen van wetenschappelijk onderzoek rond loopevenement en kennisoverdracht aan evenement-zorgverleners;
4. Samenwerking (diverse hulpdiensten, Veldnorm Evenementenzorg, Erasmus MC en TU Delft).

WIE ZIJN DE LEDEN?

 1. Dhr. S. Hofdom, Crisiscoördinator, SH Enterprise (Voorzitter)
 2. Mw. K. Pannekoek, Klinisch gezondheidswetenschapper, Fysiotherapie Oosterflank (Vice Voorzitter)
 3. Mw. A.W. Bultstra, ambulance verpleegkundige /verpleegkundig MKA centralist i.o., Rotterdam Rijnmond (Secretaris)
 4. Dr. A.E. Hoek, SEH-arts, Erasmus MC (Medisch adviseur)
 5. Dr. N. Dollee, SEH arts i.o. (Medisch adviseur)
 6. Dr. J. Alsma, Internist acute geneeskunde, Erasmus MC (Medisch adviseur)
 7. Mw. S. Hofdom, IC-verpleegkundige (coördinator medische materialen) 
 8. Dhr. E. de Ronde, Ambulance verpleegkundige, RAV Midden-West-Noord Brabant (Coördinator Medische Materialen)
 9. Dhr. E. Huisman, Manueel therapeut, Fysiotherapie Oosterflank (Coördinator Paramedisch)

Inschrijving para-medisch personeel

Sinds tientallen jaren is er bij de verschillende Golazo evenementen een deskundig medisch team dat voor de opvang van de lopers zorgt. Meer informatie volgt hieronder.

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan het medisch team, schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Evenementen
De medische commissie bestaat uit 10 leden die op basis van vrijwilligheid hun expertise verlenen aan een drietal loop evenementen van Golazo Sports: 

 • Maart: Aanmelding gesloten – NN CPC Loop Den Haag (Halve marathon, 10km, 5km, 2.5km, 1km)
  • Hele dag aanwezig, incl. diner
 • April: Aanmelding gesloten – NN Rotterdam Marathon (Marathon, 10km, 4.2km, 2.5km, 1km)
  • Zaterdag City Run en kids Run, alleen de middag
  • Zondag Marathon, hele dag incl diner
 • December: DSW Bruggenloop Rotterdam (15km)
  • Alleen de middag, incl borrel

 Als commissie voldoen wij en houden we ons aan de Veldnormen die hiervoor gelden.

Op basis van het aantal deelnemers, de afstanden en de weersverwachting, wordt een medisch netwerk opgezet met voldoende artsen, gespecialiseerd verpleegkundigen, fysiotherapeuten, sportmasseurs, Rode Kruis evenement hulpverleners.

Voor het medisch team zijn we op zoek naar verschillende functies en taken:

 • Administratie; (b.v. co-assistenten, verpleegkundige i.o.) draagt zorg voor volledige statusvoering (samen met arts en verpleegkundige) en voert ondersteunende taken uit, zoals het helpen met koelen.
 • Gespecialiseerd verpleegkundige (ambulance, SEH of IC verpleegkundige); zorgt voor de acute opvang van de lopers met klachten van o.a. uitputting en heatstroke conform de richtlijn duursport in samenwerking met de artsen.
 • A(N)IOS: zorgt voor de acute opvang van de lopers met klachten van o.a. uitputting en heatstroke conform de richtlijn duursport in samenwerking met de verpleegkundige.
 • Medisch Specialist (Internist, SEH-arts, Anesthesioloog, sportarts, huisarts): zorgt voor de acute opvang van de lopers met klachten van o.a. uitputting en heatstroke conform de richtlijn duursport in samenwerking met de verpleegkundige. Geeft zo nodig supervisie aan de A(N)IOS.
 • Fysiotherapeut; zorgt voor de eerste fysiotherapeutische behandeling van blessures en kramp.

Heb je de ambitie om je expertise tijdens één van deze evenementen te verlenen meld je dan aan, dit zal net als de medische commissie op vrijwillige basis zijn.

Wij bieden je een attentie aan en hebben bij de NN CPC Loop en NN Marathon Rotterdam daarna met het volledige team een diner na afloop.

Uiteraard is er een volledige aansprakelijkheid verzekering voor alle leden van het medisch team. 

Na je inschrijving krijg je een ontvangstbevestiging. Ongeveer 2 maanden voor het evenement laten we je definitief weten of je bent ingedeeld in het medisch team, en rekenen we op je komst.

 Ongeveer 1-2 weken voor het evenement krijg je een uitgebreide mail met gedetailleerde informatie. Deze mail zal bestaan uit:

 • Definitieve uitnodiging 
 • Handleiding medisch team
 • Handleiding Fysiotherapie
 • Handleiding administratie 
 • Indeling medisch team

Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op!

Namens de RMSG,

Medische Commissie (MedischeCommissie@Golazo.com)
The Rotterdam Marathon Study Group (RotterdamMarathonStudyGroup@Golazo.com)

Steven Hofdom 
Amber Hoek